Võimalused

EN+ARH_logo_pos_P
Projekte (koolitused, noortevahetused, EVT) toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist. Kodulehe sisu peegeldab organisatsiooni seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

taust2