ESC Ungaris – töö laste ja noortega (8 kuud)

Selles projektis tegutsed koos 9 eri rahvusest vabatahtlikuga ühes armsas Põhja-Ungari väikelinnas ja seda ümbritsevates külades, viies läbi mitteformaalse õppe põhimõttel töötubasid ning luues seeläbi kohalike lastele ja noortele võimalusi seal, kus võimalusi on vähe. Kui minna, siis ju ikka sinna, kus sinu panusest on päriselt kasu!

Mittetulundusühing Egyesek on juba 10 aastat tegutsenud Põhja-Ungaris asuvas Nógrádi maakonnas, mida peetakse üheks riigi vaeseimaks piirkonnaks, kus kohalikel lastel ja noortel on tunduvalt vähem võimalusi kui suuremates linnades. Iga aasta võtab organisatsioon vastu umbes 10 pikaajalist vabatahtlikku, kes õpetavad kohalikele loomingulisel-mängulisel viisil inglise keelt ning viivad vastavalt oma huvidele läbi erinevaid töötubasid nt kunsti- ja käsitöö, taaskasutuse, meedia vmt teemadel.

MTÜ eesmärgiks on luua kõigile lastele ja noortele, nende sotsiaalsest olukorrast hoolimata, võrdsed võimalused elus edasi jõudmiseks: “We transform their passion into the way to make their own living. Our aim is to enable local youth to discover their own potential and use it to increase the quality of their lives.” Et soovitud tulemust saavutada, kasutatakse järgmiseid vahendeid: mitteformaalne õpe, vabatahtlik töö, uus meedia, liikumine ja sport. Samuti ollakse alati avatud uutele ideedele, mida üheskoos järgi proovida.

Vabatahtliku tegevused on üldjoontes järgmised:

1. Loomingulised töötoad

Vabatahtlik koostöös teiste vabatahtlikega planeerib, valmistab ette ja viib läbi tegevustel põhinevaid inglise keele õppele suunatud töötubasid 4 eri külas (Nagylóc, Endrefalva, Magyargéc, Szécsény).

Sihtrühm: 6-14 aastased lapsed ja noored pärast-kooli-klubides, kogukonnakeskustes, noortekeskustes

Peamised teemad: inglise keel, rahvusvaheline õpe, keskkonnateadlikud eluviisid

2. Kohalike noorte teadlikkuse tõstmine rahvusvahelistest võimalustest

Vabatahtlik viib kohalikus koolis ja kogukonnakeskustes õpilastele läbi infotunde, jagades infot Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse, koolituste, noortevahetuste, rahvusvaheliste vabatahtliku töö projektide, Egyeseki ja teiste MTÜ-de kohta.

Sihtrühm: 14-30 aastased õpilased, kohalikud töötud noored

3. Isiklikud initsiatiivprojektid

Vabatahtlik on oodatud läbi viima ka oma isiklikul initsiatiivil projekte teda huvitavatel teemadel. Projekt/id peaks kaasama kohalikke noori ning olema mingit pidi seotud Egyeseki tegevusvaldkondadega.

10 vabatahtlikku elavad koos ühes või kahes korteris või majas. Kogu vajalik mööbel, sh pesumasin, köögi sisustus, jalgrattad, WiFi, voodilinad tulevad organisatsioonilt. Vabatahtlikud jagavad tube teiste vabatahtlikega ja koristavad enda järelt ise. Majutus asub Nagylócis and Szécsénys, mis jäävad mõlemad umbes 2 tunni kaugusele Budapestist.

Kandideerimine

Kandideerimiseks saada oma ingliskeelne CV ja motivatsioonikiri ASAP evs@egyesek.hu, lisades kirja koopiasse evs@estyes.ee.

Vaata lisa Egyeseki kodulehelt.

Tegemist on Euroopa vabatahtliku teenistuse (uue nimega Euroopa Solidaarsuskorpus) projektiga. Vabatahtlik ei pea projekti jooksul tasuma toitlustuse ega majutuse eest. Lisaks on vabatahtlikule ette nähtud taskuraha. Lennupiletite maksumus hüvitatakse vastavalt läbitud vahemaale.

Kuupäevad
01.05.2019 - 07.12.2019
Asukoht:
Szécsény, Ungari
Vanus
18 - 30
Osalemistasu:
-
Lisainfo