Meist

Apoliitiline MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES loodi 1991. aastal ja on üks esimesi organisatsioone Eestis, mis tegeleb kultuuri- ja noortevahetustega.

Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on erinevate rahvusvaheliste projektide koordineerimine, et pakkuda võimalust kõigile 14–99-aastastele oma silmaringi laiendada ning avastada ennast ja maailma enda ümber läbi vabatahtliku teenistuse.

Meie eesmärgid laiemalt:
• Arendada rahvusvahelist üksteisemõistmist, suurendada tolerantsust, solidaarsust, austust ja sõprust rahvaste ning inimeste vahel.
• Edendada noorte vahelist suhtlust üle maailma.
• Anda noortele võimalus koos elada ja töötada, üksteiselt õppida, tutvuda erinevate kultuuridega, laiendada oma silmaringi,ehitada silda erinevate rahvuste ja kultuuride vahele.
• Noorte vabatahtlik tegevus: isiklik areng, enese proovile panek, meeskonda kuulumine, staatus, tunnustus, vajalik olemine, erinevad koolitused, uued sõbrad, suurem sotsiaalne võrgustik, reisimisvõimalused, keeleoskuse parandamine.
• Globaliseeruvas maailmas noortele maailmahariduse propageerimine.

Tegevusvaldkonnad:
• Eestis rahvusvaheliste vabatahtlike töömalevate organiseerimine.
• Eesti noorte vahendamine välismaale vabatahtlike töömalevatesse ja erineva pikkusega projektidesse (koolitused, noortevahetused, MTV, tööpraktika hotellides).
• Vabatahtlikele ja koostöövõrgustikele erinevate kokkutulekute, seminaride, konverentside, treeningute organiseerimine.
• Eestis vabatahtlike ürituste korraldamine.
• Euroopa vabatahtlike teenistuse (EVS) raames saatev, vastuvõttev ja koordineeriv tegevus.

Rahvusvaheline tegevus:
Alates EstYESi loomisest püüti Eestis laagreid organiseerida, kuid pingutustele vaatama toimusid esimesed kaks rahvusvahelist laagrit alles 1994.aastal. Kuus aastat hiljem korraldati juba 24 laagrit, millest võttis osa ligi 180 välismaa noort. 2003. aastal oli laagrite arv juba 35 ja Eestisse tuli 290 vabatahtlikku. Ligi 260 eesti noort käis 2003. aastal välismaal vabatahtlike laagris. Põhiliselt sõideti Lääne-Euroopas toimuvatesse laagritesse, populaarsemad sihtmaad olid Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia.

1999. aastal oli EstYESil esimene kogemus võtta vastu 6 kuuks 4 Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlikku. 2000.aastal võttis EstYES vastu pikaajalistele projektidele 3 kuuks 4 vabatahtlikku, 6 kuuks ühe Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtliku ja pikaajalistele projektidele 12 kuuks Robert Bosch programmi raames 4 vabatahtlikku. 2001. aastal koordineeris EstYES7 Euroopa Vabatahtliku Teenistuse pikaajalist projekti. Igal aastal ollakse umbes 12–15 eesti vabatahtlikule Euroopa Vabatahtliku Teenistuse saatvaks organisatsiooniks.
Koostöö ei toimu vaid Euroopa riikidega, aastatel 2012–2013 toimus Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekt „Youth in EU and China: Working Together to Common Challenges”, mille eesmärk oli leida noori vabatahtlikke ja edendada nende aktiivset osalemist ühiskonnas; võidelda üha rohkem murettekitava noorte töötusega globaalsel tasandil; rõhutada vabatahtliku töö tähtsust võitluses noorte tööpuudusega mõlemas geograafilises piirkonnas. Samuti tehti plaane Hiina ja Euroopa Liidu noortega seotud organisatsioonide tulevaseks koostööks.

EstYESi ajaloost:
EstYES asutati 1991. aastal eesmärgiga edendada noorte- ja kultuurivahetust, et paremini mõista inimesi meile võõrast keskkonnast ning propageerida õiglast ühiskonda. 1995. aastal sai EstYES mittetulundusühingu staatuse. EstYES on Eestis pioneerorganisatsiooniks vabatahtliku teenistusega seotud organisatsioonidele.
Peale laagrite ja pikaajaliste projektide organiseerime seminare, treeninguid, koolitusi ja noortevahetusi. Samuti võtame osa samasugustest üritustest välismaal.

Partnerid:
EstYES kuulub võrgustikku Alliance of European Voluntary Service Organisations.